Hvad kan vi?

Håndværkerne A/S udfører alle former for byggeri med hovedvægt på jord-, beton- og murerarbejder i hele Syd og Sønderjylland og omkringliggende øer. Vi er et sammentømret byggeteam, der gør alt for at leve op til de krav vore bygherrer og samarbejdspartnere måtte stille til os. 

Vi leverer kvalitetsbyggeri til private, erhverv og det offentlige til aftalt pris og tid. I egenproduktion udfører vi jord-, anlægs-, beton-, murer-, tømrer-, snedker- og blikkenslagerarbejde. I øvrige fag entrerer vi med dygtige underentreprenører. Vi beskæftiger ca. 25 medarbejdere, der arbejder sammen og på tværs af alle faggrupper – inkl. bygningskonstruktører og kloakmestre.

Jord/anlæg

 

jord

Alt jordarbejde udføres med det rigtige grej. Specielt stærke er vi i indvendige arbejder, der kræver stor ekspertise og omhu under trange forhold. Belægning og haveanlæg er ligeledes et af vore specialer.

Nedbrydning

 

HV2

Alle former for nedbrydning udføres. Fjernelse og håndtering af asbest og PCB udføres af hertil uddannede medarbejdere.

Beton

 

beton

Alt betonarbejde udføres. Randfundamenter, insitustøbte konstruktioner, gulve – små som store – med eget grej.

Murer

 

murer

Alt murerarbejde udføres med specialuddannede folk.  Skalmur, klinke-/flisearbejder, diverse flæk- og reparationsarbejder er blot nogle få eksempler på, hvad vi kan levere.

Tømrer/snedker

 

tomer

Alt tømrer-/snedkerarbejde udføres. Vi råder over eget snedkerværksted og udfører alle former for reparationsarbejde.

Fag- hoved- og totalentrepriser

 

fag

Vi samler brikkerne! Vi har de rigtige samarbejdspartnere til at løse de stillede opgaver, om det måtte være om- eller tilbygninger, parcelhuse, bolig-, erhvervs-, landbrugs- eller industribyggeri.